Dehongli Bywyd Esther a Jona

Dehongli Bywyd Esther a Jona

£8.99
Cod Eitem : 9781859949412
Awdur(on)/Author(s) : Gareth Lloyd Jones
Amcan y gyfrol hon yw cynnig adnodd i arweinwyr cylchoedd trafod sy'n astudio testunau Beiblaidd. Mae'r ddau lyfr dan sylw y tro hwn yn perthyn i'r un cyfnod yn hanes Israel, sef y canrifoedd wedi'r gaethglud ym Mabilon: llyfrau Esther a Jona.

This volume has been prepared as a resource for discussion group leaders who are studying Biblical texts. The two books explored this time, i.e. Esther and Jonah, belong to the same period in the history of Israel - the centuries following the nation's captivity in Babylon.