Derbyn a Dilyn Iesu

Derbyn a Dilyn Iesu

£6.99
Cod Eitem : 9781859949474
Awdur(on)/Author(s) : Elfed ap Nefydd Roberts
Cwrs i gymunwyr ifanc, sy'n llawlyfr hwylus i'w paratoi ar gyfer dod yn aelodau cyflawn o eglwys Iesu Grist.

A course for young communicants, being a handy manual to prepare them as they become full members of Christ's church.