Portreadau / Portraits

Portreadau / Portraits

£12.50
Cod Eitem : 9781862250369
Awdur(on)/Author(s) : David Griffiths
Cyfrol o 39 o bortreadau olew gan yr artist David Griffiths o amrywiol wyr a gwragedd o Gymru neu sydd â chysylltiad gwaith â Chymru, gyda bywgraffiad dwyieithog gan Rian Evans. Cyhoeddwyd y gyfrol i gydredeg ag arddangosfa o waith yr arlunydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 38 atgynhyrchiad lliw ac 1 atgynyrchiad du-a-gwyn gyda 5 ffotograff du-a-gwyn.

A volume of 39 oil portraits by the artist David Griffiths of various Welsh men and women or persons with work links with Wales, including a bilingual biography by Rian Evans. The volume has been published to coincide with an exhibition of the portraits at the National Library of Wales. 38 colour and 1 black-and-white reproductions with 5 black-and-white photographs.