Unawdau 2000 / Millennium Songs

Unawdau 2000 / Millennium Songs

£8.50
Cod Eitem : 9781897664674
Awdur(on)/Author(s) : Robat Arwyn, Rhys Jones, Eirian Williams, Sioned Lloyd Williams
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : John Stoddart
Casgliad diddorol o 4 cân newydd, mewn dau gywair gwahanol gan 4 partneriaeth llwyddiannus: Robat Arwyn a Robin Llwyd ab Owain, Eirian Williams a Myrddin ap Dafydd, Rhys Jones ac Aled Lloyd Davies, a Sioned Lloyd Williams a Gwilym Morris, ynghyd â chyfieithiadau Saesneg o'r geiriau gan John Stoddart.

An interesting collection of 4 new songs in two different keys by 4 successful partnerships: Robat Arwyn and Robin Llwyd ab Owain, Eirian Williams and Myrddin ap Dafydd, Rhys Jones and Aled Lloyd Davies, Sioned Lloyd Williams and Gwilym Morris, together with English translations of the words by John Stoddart.