Newid Iaith

isbn9781900437240

£7.00
Cod Eitem : 9781900437240
Awdur(on)/Author(s) : Elwyn Edwards
Hanesion rhyfeddol Elwyn Edwards, y prifardd o'r Bala, wrth iddo, gyda chymorth y Prifardd Elwyn Roberts, gyfathrebu ag ysbrydion, o blith pobl gyffredin ynghyd ag enwogion y genedl megis Llywelyn ein Llyw Olaf, Llywarch Hen ac Owain Glyndŵr.

The strange tales of Elwyn Edwards, chaired bard from Bala, who, with the assistance of chaired bard Elwyn Roberts, has communicated with ghosts, from amongst ordinary folk together with notable names from the past such as Llywelyn the Last Prince of Wales, Llywarch Hen and Owain Glyndŵr.