Dim Ond Deud

Dim Ond Deud

£7.95
Cod Eitem : 9781900437813
Awdur(on)/Author(s) : Dafydd John Pritchard
Y gyfrol gyntaf o gerddi gan Dafydd John Pritchard. Mae yma gerddi sy'n trafod ymwneud pobl â'i gilydd, cerddi sy'n trafod crefydd a cherddi a ysgogwyd gan lefydd.

The first volume of poetry by Dafydd John Pritchard, including poems dealing with relationships between people, poems discussing religion and and poems inspired by different locations.