Newid Iaith

Llyfr Gwasanaethau/Book of Services, A

Llyfr Gwasanaethau/Book of Services, A

£20.00
Cod Eitem : 9781903314821
Golygydd(ion)/Editor(s) : Glyn Tudwal Jones, John Tudno Williams
Argraffiad newydd o'r Llyfr Gwasanaethau (y 'llyfr glas') a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 1991 (ISBN 9780901330949). Llyfr dwyieithog yn cynnwys deunydd ar gyfer holl ystod y gwasanaethau a gynhelir mewn eglwysi Presbyteraidd yng Nghymru. Mae'n cynnwys llithiadur, darlleniadau a gweddïau, Swper yr Arglwydd neu'r Cymun Bendigaid, Bedydd, Priodas, Angladd, a Gwasanaeth Iacháu.

A new edition of the Book of Services (the 'blue book'), published originally in 1991 (ISBN 9780901330949). A bilingual book featuring all material needed for the services held at the Presbyterian churches of Wales. Includes a lectionary, readings and prayers, the Lord's Supper or Holy Communion, Baptism, Wedding, Funeral, and Service of Healing.