Newid Iaith

Ysgrifau Beirniadol XXIX

Ysgrifau Beirniadol XXIX

£15.00
Cod Eitem : 9781904554080
Golygydd(ion)/Editor(s) : Gerwyn Wiliams
Y gyfrol ddiweddaraf yn y gyfres Ysgrifau Beirniadol sy'n cynnig ymdriniaethau newydd sbon â gwahanol agweddau ar lenyddiaeth Gymraeg. Mae'r cyfranwyr hwythau'n gyfuniad o feirniaid sefydledig ac enwau newydd: Rhodri Llyr Evans, Lowri Angharad Hughes, Angharad Price, M. Wynn Thomas a Manon Wyn Williams.

The latest volume in a scholarly series, comprising discussion on diverse topics relating to Welsh literature. Includes articles by Rhodri Llyr Evans, Lowri Angharad Hughes, Angharad Price, M. Wynn Thomas and Manon Wyn Williams.