Ysgrifau Beirniadol XXX

Ysgrifau Beirniadol XXX

£15.00
Cod Eitem : 9781904554134
Golygydd(ion)/Editor(s) : Gerwyn Wiliams
Casgliad o ysgrifau beirniadol ar amrywiol bynciau gan Simon Brooks, T. Robin Chapman, Guto Dafydd, Jason Walford Davies, Hedd ap Emlyn, Peredur Lynch a Pwyll ap Siôn.

The latest volume in a scholarly series, comprising discussion on diverse topics relating to Welsh literature. Includes articles by Simon Brooks, T. Robin Chapman, Guto Dafydd, Jason Walford Davies, Hedd ap Emlyn, Peredur Lynch and Pwyll ap Siôn.