Newid Iaith

Gwynfyd Gwaun Gynfi - Canrif a Hanner Eglwys Llandinorwig Deiniolen

Gwynfyd Gwaun Gynfi - Canrif a Hanner Eglwys Llandinorwig Deiniolen

£10.00
Cod Eitem : 9781904845560
Awdur(on)/Author(s) : Idris Thomas
Cyfrol sy'n dathlu canrif a hanner eglwys Llandinorwig, Deiniolen. Mae'r awdur, y Canon Idris Thomas, yn frodor o Ddinorwig ac wedi gofalu am blwyf Llanaelhaearn, Trefor a Chlynnog Fawr ers 1975.

A volume telling the story of Llandinorwig Church, Deiniolen, as it celebrates its 150th anniversary. Written by the Canon Idris Thomas, a native of Dinorwig who has served at Llanaelhaearn, Trefor and Clynnog Fawr parish since 1975.