Newid Iaith

Astudiaethau Busnes: Cyfrol 1

Astudiaethau Busnes: Cyfrol 1

£14.99
Cod Eitem : 9781907004230
Awdur(on)/Author(s) : Dave Hall, Rob Jones, Carlo Raffo, Alain Anderton
Golygydd(ion)/Editor(s) : Ian Chambers, Dave Gray
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Colin Isaac
Llyfr cwrs cynhwysfawr a hyblyg ar gyfer myfyrwyr Astudiaethau Busnes - mae'n gyfuniad o werslyfr a llyfr gwaith. Addasiad Cymraeg o Business Studies a gyhoeddwyd gan Pearson Education. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2009.

A Welsh adaptation of Business Studies published by Pearson Education, a best-selling resource which has been extensively revised, reorganised and updated for the new AS and A Level Business Studies specifications. Reprint; first published in 2009.