Edward Lhuyd 1660-1709

Edward Lhuyd 1660-1709

£6.00
Cod Eitem : 9781907029028
Awdur(on)/Author(s) : Nancy Edwards, Brynley F. Roberts
Catalog darluniadol dwyieithog yn cynnwys detholiad o eitemau a welwyd mewn arddangosfa a gynhaliwyd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng Mehefin ac Awst 2009 i ddathlu bywyd a gwaith yr hynafiaethydd, y naturiaethwr a'r ieithydd Edward Lhuyd (Lhwyd). Yn cynnwys nifer o luniau lliw.

An illustrated bilingual catalogue containing a selection of items shown at an exhibition held in the National Library of Wales between June and August 2009 to celebrate the life and work of the antiquary, naturalist and philologist Edward Lhuyd (Lhwyd). Colour illustrations throughout.