Arthur a Beirdd yr Oesoedd Canol yng Nghymru

Arthur a Beirdd yr Oesoedd Canol yng Nghymru

£5.00
Cod Eitem : 9781907029271
Awdur(on)/Author(s) : Nerys Ann Jones
Yn y ddarlith hon, mae Nerys Ann Jones yn edrych o'r newydd ar dystiolaeth beirdd yr Oesoedd Canol yng Nghymru am Arthur a'r cymeriadau, y lleoedd a'r digwyddiadau a gysylltir ag ef, gan ystyried hefyd yr hyn y mae'r darlun a gyflwynir ganddynt yn ei ddweud am y beirdd eu hunain.

In this lecture, Nerys Ann Jones takes a fresh look at the evidence for Arthur and for the figures, places and events associated with him found in the work of poets of medieval Wales, and also considers what we can learn about the poets themselves from the picture they present.