Newid Iaith

Mynydd Du

Mynydd Du

£5.95
Cod Eitem : 9781907424328
Awdur(on)/Author(s) : Frank Olding
Brodor o Went yw Frank Olding, a dyma'i gasgliad cyntaf o farddoniaeth. Mae'r gyfrol hon yn adlewyrchu profiad Cymro Cymraeg yn ne-ddwyrain Cymru wrth geisio hybu a defnyddio'r iaith yn yr ardal. Yn ogystal â cherddi mwy personol eu naws, mae hi hefyd yn cynnwys cerddi sy'n ymateb i dirlun, hanes a llên gwerin Cymru benbaladr.

A first collection of poems in the Welsh language by Frank Olding who hails form Gwent, reflecting the experiences of a Welsh-speaking Welshman in south-east Wales as he attempts to use and promote the language in the area.