Newid Iaith

Ai Breuddwydion Bardd Ydynt?

Ai Breuddwydion Bardd Ydynt?

£6.95
Cod Eitem : 9781907424427
Awdur(on)/Author(s) : John Gruffydd Jones
Mae John Gruffydd Jones yn awdur sydd wedi ennill rhai o brif gystadlaethau llenyddol yr Eisteddfod Genedlaethol - Y Goron, y Fedal Ryddiaith a'r Fedal Ddrama. Dyma gyfle i fwynhau ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth. Os mai hiraeth yw cywair llywodraethol y casgliad, nid hiraeth meddal a phruddglwyfus mohono ond hiraeth wedi'i angori mewn dynoliaeth.

John Gruffydd Jones is an author who has won three of the main literary prizes at the National Eisteddfod - the Crown, the Prose Medal and the Drama Medal. We now have an opportunity to enjoy his first published volume of poetry. He deals with life's big issues in poems which are deeply rooted in a place and time.