Cyfres Hoff Emynau: 6. Gŵyl y Pasg

Cyfres Hoff Emynau: 6. Gŵyl y Pasg

£12.00
Cod Eitem : 9781908801098
Awdur(on)/Author(s) : Amrywiol/Various
Casgliad o 14 o emynau traddodiadol a modern yn gysylltiedig a'r Pasg, yn cynnwys cryno-ddisg o Gôr ABC, dan arweiniad Gwennan Williams, yn eu canu. Ceir hefyd lyfryn yn cynnwys y geiriau a'r tonau ynghyd â nodiadau ar fywyd a gwaith y cyfansoddwyr a'r awduron.

Côr ABC, under the leadership of Gwennan Williams, have created this CD of 14 traditional and modern Easter hymns. A booklet comes with the CD containing the words and music of these well-live hymns, together with background notes on the lives of the composers and hymn-writers.