Newid Iaith

Cyfres Hoff Emynau: 7. Gwahoddiad

Cyfres Hoff Emynau: 7. Gwahoddiad

£14.99
Cod Eitem : 9781908801104
Awdur(on)/Author(s) : Amrywiol/Various
Casgliad o 15 o emynau traddodiadol a modern, yn cynnwys cryno-ddisg o Gôr Godre'r Garth, dan arweiniad Steffan Huw Watkins, yn eu canu. Ceir hefyd lyfryn yn cynnwys y geiriau a'r tonau ynghyd â nodiadau ar fywyd a gwaith y cyfansoddwyr a'r awduron.

Côr Godre'r Garth, under the leadership of Steffan Huw Watkins, have created this CD of 15 traditional and modern hymns. A booklet accompanies the CD comprising the words and music of these well-loved hymns, together with background notes on the lives of the composers and hymn-writers.