Hanes Creu Popeth yn y Byd - Cerddoriaeth gan Robat Arwyn

Hanes Creu Popeth yn y Byd - Cerddoriaeth gan Robat Arwyn

£12.99
Cod Eitem : 9781908801180
Awdur(on)/Author(s) : Robat Arwyn, Mererid Hopwood
Mae Hanes creu popeth yn y byd yn gylch o 7 o ganeuon gan Robat Arwyn a'r geiriau gan Mererid Hopwood sy'n addas i gorau o bob oed a nifer o ddewisiadau lleisiol. Portreadu sgwrs mae'r caneuon, rhwng y genhedlaeth iau a'r genhedlaeth hŷn, gyda'r naill yn gofyn i'r llall 'O ble ddaeth y byd?' Esbonnir y cyfan yn ôl y drefn a geir yn Genesis.

Hanes creu popeth yn y byd is a book containing a circle of 7 songs by Robat Arwyn and words by the poet Mererid Hopwood. Suitable for choirs of all ages with many variations and vocal choices. The songs are a conversation between the younger generation asking the older generation questions about 'From where did the world come from?'.