Newid Iaith

Prifeirdd Cymru - Llŷn ac Eifionydd

Prifeirdd Cymru - Llŷn ac Eifionydd

£4.00
Cod Eitem : 9781911584827
Awdur(on)/Author(s) : Twm Morys
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Emyr Young
Tamaid i aros pryd yw'r gyfrol fechan hon! Ynddi mae portread llun a llais o dri Phrifardd sydd â chysylltiad ag ardal y Brifwyl eleni, sef ardal Llŷn ac Eifionydd - Guto Dafydd, Esyllt Maelor ac Alan Llwyd. Bydd y tri yn ymuno â phedwar ar hugain o Brifeirdd eraill mewn cyfrol swmpus sydd ar y gweill.

A foretaste of a larger publication which will feature 27 Welsh bards, this volume presents interview portraits of three bards who are linked to the Llŷn and Eifionydd area of the 2023 National Eisteddfod - Guto Dafydd, Esyllt Maelor and Alan Llwyd.