isbn9781912173020

isbn9781912173020

£9.95
Cod Eitem : 9781912173020
Awdur(on)/Author(s) : Dilys Thomas
Casgliad newydd o emynau a thonau sydd yn cyfuno ein ddoe a'n heddiw. Fe fydd ambell emyn yn eitha' cyfarwydd, ond mae yma hefyd sawl emyn newydd, ac fe fydd y casgliad yma o werth i unrhyw un sy'n ymddiddori mewn addoliad a chanu cynulleidfaol heddiw.

A new collection hymns and hymn tunes which encompass our todays and yesterdays. Whether familiar or new, all the hymns will be valued by those who take an interest in worship and congregational singing today.