Newid Iaith

Glasynys

Glasynys

£9.95
Cod Eitem : 9781912173174
Awdur(on)/Author(s) : Ann Pierce Jones
Mae hi'n ddiwedd haf 1965, ac yn y nofel swmpus hon cawn ddilyn hanes Guto a Lilian, a'u plant Emyr a Mari, sy'n symud o'u cynefin ym Mhen Llŷn i gartref newydd, sef Glasynys, fferm ar bwys Conwy. Dianc y maen nhw rhag trasiedi teuluol. A fydd eu cartref newydd yn cynnig gobaith newydd iddyn nhw?

A young family move to a new area following a family tragedy. Will Glasynys, their new farm on the outskirts of Conwy, offer them hope for the future?