Newid Iaith

Hanes Gwobr Goffa Lady Herbert Lewis

Hanes Gwobr Goffa Lady Herbert Lewis

£7.50
Cod Eitem : 9781912173242
Awdur(on)/Author(s) : Prydwen Elfed-Owens
Golygydd(ion)/Editor(s) : Geraint Lloyd Owen
Cyfrol sy'n dathlu hanes Canu Gwerin yn Eisteddfodau Genedlaethol Cymru a phen-blwydd Gwobr Goffa Lady Herbert Lewis yn 65 mlwydd oed. Cronicl unigryw o stori yr enillwyr a'r dylanwadau a lywiodd ddatblygiad y gystadleuaeth ers ei chychwyn yn 1955.

A volume celebrating the story of performing folk songs at the Welsh National Eisteddfod and the 65th anniversary of the Lady Herbert Lewis Folk Song competition. This is a unique chronicle of the competition winners and influences that led to developments in the competition since 1955.