Newid Iaith

Mefus yn y Glaw

Mefus yn y Glaw

£8.99
Cod Eitem : 9781912173389
Awdur(on)/Author(s) : Mari Emlyn
Nofel hwyliog a sensitif am gyfeillgarwch a sefyllfa merched hŷn. Rydym yn dilyn diwrnod ym mywyd Lili Daniels, awdures 50 oed, sy'n cael trafferth darganfod ei hawen a hithau'n ceisio ysgrifennu ei phumed nofel.

A lively and sensitive novel about friendship and the lives of older women. We follow a day in the life of Lili Daniels, a 50 year old authoress who is having difficulty in finding inspiration to write her fifth novel.