Dwyn i Gof

Dwyn i Gof

£6.99
Cod Eitem : 9781912261666
Awdur(on)/Author(s) : Meic Povey
Mae Huw a Bet yn briod ers 40 mlynedd a Gareth, eu hunig fab, ar fin priodi Cerys. Mae trefniadau i'w cadarnhau. Mae Huw'n benderfynol o chwarae ei ran ond gyda'i gof yn araf ddadfeilio mae perygl i gyfrinachau hen a newydd gael eu datgelu. Cynhyrchwyd y ddrama hon am y tro cyntaf gan Theatr Bara Caws, Hydref 2018.

A publication of Meic Povey's drama, Dwyn i Gof. Produced by Theatr Bara Caws for the first time in October 2018.