Newid Iaith

Un Hen Alys, Yr

Un Hen Alys, Yr

£7.99
Cod Eitem : 9781912261840
Awdur(on)/Author(s) : Lisa Genova
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Mari Lisa
Addasiad Cymraeg o Still Alice gan Lisa Genova. Pum deg mlwydd oed yw Alys pan mae'n cael ei thynnu i bwll diwaelod clefyd Alzheimer. Mae'n athro prifysgol, gwraig, mam i dri o blant, gyda llyfrau i'w hysgrifennu, llefydd i'w gweld ac wyrion eto i'w cyfarfod.

A Welsh adaptation of Still Alice by Lisa Genova. Alys is only 50 years old when she is diagnosed with Alzheimer's disease. She is a university professor, a wife, mother of three, with books to write, places to see and grandchildren yet to meet.