Newid Iaith

Pan Fo Rhywun Annwyl â Dementia

Pan Fo Rhywun Annwyl â Dementia

£8.99
Cod Eitem : 9781912654888
Awdur(on)/Author(s) : Susan Elliot-Wright
Mae dementia'n effeithio ar 850,000 a rhagor o bobl yn y Deyrnas Unedig, gyda gofalwyr di-dal yn gofalu am y rhan fwyaf ohonyn nhw. Yn y llawlyfr cynhwysfawr hwn, mae Susan Elliot-Wright yn dweud y bydd deall yr afiechyd hynod gyffredin hwn yn gallu codi ymwybyddiaeth ohono ac yn gwella ansawdd bywyd pawb sy'n byw dan ei gysgod.