Newid Iaith

Colli Clive i Ddementia Cynnar

Colli Clive i Ddementia Cynnar

£13.99
Cod Eitem : 9781912654895
Awdur(on)/Author(s) : Helen Beaumont
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Elgan Philip Davies
Cafodd Clive Beaumont ddiagnosis o ddementia cynnar pan oedd yn 45 oed, a'i blant ddim ond yn dair ac yn bedair oed. Mae'r stori hon yn helpu pobl iau a dementia, eu ffrindiau, eu teuluoedd a'u gofalwyr, ac yn eu hannog.