Newid Iaith

Colli Clive i Ddementia Cynnar

Colli Clive i Ddementia Cynnar

£13.99
Cod Eitem : 9781912654895
Awdur(on)/Author(s) : Helen Beaumont
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Elgan Philip Davies
Cafodd Clive Beaumont ddiagnosis o ddementia cynnar pan oedd yn 45 oed, a'i blant ddim ond yn dair ac yn bedair oed. Mae'r stori hon yn helpu pobl iau a dementia, eu ffrindiau, eu teuluoedd a'u gofalwyr, ac yn eu hannog.

Clive Beaumont received a diagnosis of early dementia when he was 45 years old, and his children only three and four years old. This story, written by his wife, aims to help younger people with dementia, their families, friends and carers, and to give them encouragement.