Newid Iaith

Lleu Llaw Gyffes

Lleu Llaw Gyffes

£5.00
Cod Eitem : 9781913245085
Awdur(on)/Author(s) : Aled Jones Williams
Ysbrydolwyd y ddrama gan awydd Aled i archwilio ein mythau ni fel cenedl: Y Mabinogi. Beth sy'n digwydd pan fo myth yn torri lawr a chwalu? A ddaw myth newydd i gymryd ei le? Oes rhywbeth ynddynt o hyd sy'n werthfawr a all gyfoethogi ein bywydau? Drama ddifyr, ddeifiol a chignoeth am golli ffydd ac am bosibilrwydd y tynerwch dynol all oroesi.

One of the branches of the Mabinogion inspired Aled Jones Williams's latest drama in which he explores the significance of legend in the Welsh psyche.