Darllen yn Well: Ymdrin Ag Iselder ÔL-Enedigol a Meddwl Tosturiol

Darllen yn Well: Ymdrin Ag Iselder ÔL-Enedigol a Meddwl Tosturiol

£15.99
Cod Eitem : 9781913245108
Awdur(on)/Author(s) : Michelle Cree
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Testun Cyf
Addasiad Cymraeg o The Compassionate Mind Approach to Postnatal Depression gan Michelle Cree. Gall geni babi fod yn gyfnod o lawenydd mawr ond gall hefyd fod yn destun pryder a hyd yn oed iselder i famau newydd

A Welsh adaptation of The Compassionate Mind Approach to Postnatal Depression by Michelle Cree. Giving birth to a baby can be a time of great joy but it can also be a time of anxiety and depression even for new mothers.