CBAC Canllaw Myfyrwyr: Busnes - Busnes Mewn Byd Sy'n Newid

CBAC Canllaw Myfyrwyr: Busnes - Busnes Mewn Byd Sy'n Newid

£9.99
Cod Eitem : 9781913245160
Awdur(on)/Author(s) : Mark Hage, Tracey Bell
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Endaf Griffiths
Addasiad Cymraeg o Student Guide WJEC/EDUQAS Business - Business in a changing world ar gyfer myfyrwyr TAG Uwch Blwyddyn 2. Mae'r gyfrol wreiddiol yn Saesneg wedi ei hysgrifennu gan yr athrawon profiadol Mark Hage a Tracey Bell, ac wedi ei gyhoeddi gan wasg Hodder Education.

A Welsh adaptation of Student Guide WJEC/EDUQAS Business - Business in a changing world for Year 2 GCE A-Level students. The original English text was prepared by experienced teachers Mark Hage and Tracey Bell (Hodder Education).