Newid Iaith

BTEC Cenedlaethol Busnes: Llyfr Myfyrwyr 2

BTEC Cenedlaethol Busnes: Llyfr Myfyrwyr 2

£30.00
Cod Eitem : 9781913245542
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Lydia Jones
Addasiad Cymraeg o Pearson BTEC National Business – Student Book 2 ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio BTEC Busnes Diploma a’r Diploma Estynedig. Mae’r llyfr yn cefnogi’r myfyrwyr drwy’r holl unedau gorfodol ac ystod o’r unedau dewisol, yn eu plith: Busnes Rhyngwladol; Penderfyniadau Busnes; Egwyddorion Busnes; a Hyfforddiant a Datblygiad.

A Welsh adaptation of Pearson BTEC National Business - Student Book 2 for students following the BTEC Business Diploma and Extended Diploma. The book supports students through all the compulsory units and a range of choice units, e.g. International Business; Business Decisions; Business Principles; and Training and Development.