Dilyn y Glöyn - Detholiad o Gynnyrch Llenyddol Grace Roberts

Dilyn y Glöyn - Detholiad o Gynnyrch Llenyddol Grace Roberts

£10.00
Cod Eitem : 9781913996888
Awdur(on)/Author(s) : Grace Roberts
Golygydd(ion)/Editor(s) : Eigra Lewis Roberts
Cyfrol arbennig yw hon sy'n dathlu cyfraniad yr awdures Grace Roberts i'r byd llenyddol yng Nghymru dros gyfnod o drigain mlynedd. Mae popeth a ysgrifennodd Grace yn ddiddorol a gwerth ei darllen, a'i Chymraeg Sir Fôn rhywiog yn ddigon o ryfeddod.

A special volume celebrating the conntribution of Grace Roberts to the literary world in Wales for over 60 years. All her writings are valuable with style and language that is truly a wonder.