Newid Iaith

Munud i Miii - 60 Ffordd i Wella'ch Bywyd Mewn 60 Eiliad

Munud i Miii - 60 Ffordd i Wella'ch Bywyd Mewn 60 Eiliad

£8.00
Cod Eitem : 9781916413467
Awdur(on)/Author(s) : Sid Madge
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Hunaniaith
Mae'r llyfr yma'n cynnwys 60 o benodau byr, bachog y gellir eu darllen mewn munud. Mae'n gasgliad o awgrymiadau, cynghorion, ffyrdd newydd o edrych ar bethau, gwyddoniaeth, straeon, ymarferion neu arbrofion meddwl byr a dyfyniadau a all eich helpu i wella'ch bywyd mewn munud.

A book of 60 short punchy chapters that each take one-minute to read. It is a collection of life hacks, advice, insights, science, stories, short exercises or thought experiments and quotes that can help you improve your life in a minute.