Newid Iaith

Barddoniaeth Ystrad Fflur

Barddoniaeth Ystrad Fflur

£10.00
Cod Eitem : 9781916873544
Awdur(on)/Author(s) : Dafydd Johnston
Roedd yr abaty'n rhan o rwydwaith o dai Sistersaidd a chwaraeodd ran allweddol yn y gwaith o ddiogelu hen lenyddiaeth Cymru mewn llawysgrifau. Mae'r llyfr hwn yn adrodd stori'r fenter honno gydag esiamplau o waith y beirdd a'r cerddi a ganwyd am yr abaty. Cawn hefyd olwg dros barhad y traddodiad yn y cyfnod modern gan drafod gwaith beirdd lleol a chenedlaethol yn y Saesneg a'r Gymraeg.

The abbey was part of a network of Cistercian houses that played a key part in safeguarding manuscripts of old Welsh literature. This book tells the story of that venture with examples of the work of poets and poems about the abbey. It also provides an overview of the continuity of the tradition in the modern world in the works of local and national bards in English and Welsh.