Newid Iaith

Elis y Cowper - Anterliwt y Ddau Gyfamod

Elis y Cowper - Anterliwt y Ddau Gyfamod

£15.00
Cod Eitem : 9781998990665
Golygydd(ion)/Editor(s) : A Cynfael Lake
Golygiad newydd gan yr ysgolhaig A. Cynfael Lake o un o anterliwtiau Elis y Cowper (Ellis Roberts, c. 1712-89) sef 'Anterliwt y Ddau Gyfamod' yn cynnwys hefyd nodiadau dethol a llyfryddiaeth.

A new edition by scholar A. Cynfael Lake of one of the interludes of Elis y Cowper (Ellis Roberts, c. 1712-89), namely 'Anterliwt y Ddau Gyfamod' comprising also select notes and bibliography.