Newid Iaith

Dysgu Cymraeg: Mynediad (A1) - Gogledd Cymru/North Wales - Fersiwn 2

Dysgu Cymraeg: Mynediad (A1) - Gogledd Cymru/North Wales - Fersiwn 2

£10.00
Cod Eitem : 9781998995912
Y cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg, Lefel Sylfaen, fersiwn Gogledd Cymru. Mae'r llyfr i'w ddefnyddio yn y dosbarth o fewn ffeil. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu sgiliau siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando. Dyma'r llyfr cwrs a gaiff ei ddefnyddio o fis Gorffennaf 2021 ymlaen.

National Welsh for Adults course book for learners, Entry Level, North Wales version. The book is intended for use in class with a ring binder. Each unit looks at different themes and introduces new vocabulary and language patterns. The course will provide practice for developing speaking, reading, writing and listening. This is the coursebook used on courses from July 2021 onwards.