Newid Iaith

Codi Angor - yn Lerpwl a Penbedw a Manceinion

Codi Angor - yn Lerpwl a Penbedw a Manceinion

£10.00
Cod Eitem : 9781999689810
Awdur(on)/Author(s) : D. Ben Rees
Dyma gyfrol unigryw sef detholiad o ysgrifau ac ati a ymddangosodd yn yr Angor o 1979 i 2019. Papur bro Penbedw, Lerpwl a Cilgwri ydoedd am flynyddoedd ond da oedd cael croesawu Cymry Manceinion a'r Cyffiniau i ymuno gyda ni.

A unique volume comprising a selection of the essays and articles that appeared in Yr Angor, the local Welsh language paper for residents of Birkenhead, Liverpool and Wirral (later Manchester) from 1979 to 2019.