Cofiant Aneurin Bevan

Cofiant Aneurin Bevan

£20.00
Cod Eitem : 9781999689865
Awdur(on)/Author(s) : D. Ben Rees
Saif Aneurin Bevan ar ei ben ei hun, yn wleidydd sosialaidd o argyhoeddiad a adawodd waddol nodedig i'w gyd-ddynion - y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol. Dyma gofiant cynhwysfawr o'i fywyd a'i waith gan yr awdur toreithiog D. Ben Rees.

Aneurin Bevan was a unique, socialist politician of conviction who left a noteable endowment to his fellow man - the National Health Service. This is a comprehensive biography of his life and work by prolific author D. Ben Rees.