Newid Iaith

Ancient Celts, The - Second Edition

Ancient Celts, The - Second Edition

£20.00
Cod Eitem : 9780198752936
Awdur(on)/Author(s) : Barry Cunliffe
Cyhoeddwyd argraffiad cyntaf o astudiaeth bwysig Barry Cunliffe am y byd hynafol Celtaidd yn 1997. Ers hynny gwelwyd datblygiadau enfawr: darganfyddiadau newydd, ffyrdd newydd o ddefnyddio cofnodion DNA er mwyn deall dechreuadau Celtaidd a syniadau newydd am natur proto-drefol caerau'r penaethiaid cynnar. Ail argraffiad wedi'i ddiweddaru'n llwyr, a'i ailddylunio yn gyfangwbl.

Barry Cunliffe's classic study of the ancient Celtic world was first published in 1997. Since then huge advances have taken place: new finds, new ways of using DNA records to understand Celtic origins and new ideas about the proto-urban nature of early chieftains' strongholds. All these developments are part of this fully updated, and completely redesigned edition.