Max Kowalski Didn't Mean It

Max Kowalski Didn't Mean It

£6.99
Cod Eitem : 9780241351390
Awdur(on)/Author(s) : Susie Day
Y broblem gyda Chymru oedd ei bod mor bell. Ond dyna oedd y pwrpas - gadael Southend - a gorau po bellaf oddi yno, fel na fyddai neb yn meddwl chwilio amdanynt yno.

The problem with Wales, he thought, was that it was too far away. But that was the point. To leave Southend behind. To get so far that no one would think to look for them there.