Welsh Fairy Book, The

Welsh Fairy Book, The

£7.99
Cod Eitem : 9780486417110
Awdur(on)/Author(s) : W. Jenkyn Thomas
Casgliad amrywiol, yn yr iaith Saesneg, o 83 chwedl werin a thylwyth teg o Gymru, yn adlewyrchu etifeddiaeth gyfoethog chwedloniaeth werin Cymru; i blant ac oedolion fel ei gilydd.

A diverse collection, written in English, of 83 magical and entertaining folk and fairy tales from Wales, reflecting the rich heritage of the Welsh folklore tradition; for children and adults alike.