Sir Gawain and the Green Knight

Sir Gawain and the Green Knight

£10.99
Cod Eitem : 9780571223282
Awdur(on)/Author(s) : Simon Armitage
Mae marchog gwyrdd ar gefn ceffyl gwyrdd yn torri ar draws dathliadau'r Ford Gron un Nadolig, yn anesmwytho'r criw, ac yn herio un ohonynt. Mae yntau, Syr Gawain, yn derbyn yr her, ac yn torri pen y marchog â'i fwyell ei hun.

A green knight on a green horse rudely interrupts the Round Table festivities one Yuletide, casting a pall of unease over the company and challenging one of their number to a wager. The virtuous Gawain accepts, and decapitates the intruder with his own axe.