Newid Iaith

Education Policy-Making in Wales - Explorations in Devolved Governance

Education Policy-Making in Wales - Explorations in Devolved Governance

£14.99
Cod Eitem : 9780708316320
Golygydd(ion)/Editor(s) : Richard Daugherty, Robert Phillips, Gareth Rees
Casgliad o ddwsin o erthyglau gan addysgwyr profiadol yn dadansoddi datblygiad unigolyddol y system addysg yng Nghymru ar lefel gynradd, uwchradd ac oedolion er 1988, ynghyd â golwg ddamcaniaethol ar effaith datganoli ar natur llunio polisïau addysgol yn y dyfodol.

A collection of a dozen essays by experienced educationalists analysing the individualistic development of the education system in Wales at primary, higher and adult level since 1988, including a speculative look at the effect of devolution on the nature of Welsh education-making policies in the future.