Studies in Welsh History: Law and Disorder in Early Modern Wales - Crime and Authority in the Denbighshire Courts, c. 1660-1730

Studies in Welsh History: Law and Disorder in Early Modern Wales - Crime and Authority in the Denbighshire Courts, c. 1660-1730

£9.99
Cod Eitem : 9780708319949
Awdur(on)/Author(s) : Sharon Howard
Astudiaeth fanwl o gofnodion llys sir Ddinbych yng ngogledd-ddwyrain Cymru, sy'n canolbwyntio ar y cyfnod 1660 - 1730. Ymhlith pethau eraill, ymdrinnir ag awdurdod fel rhywbeth sy'n rymus ond sydd hefyd yn beryglus. Edrychir ar raniadau ac annhegwch, ynghyd â phrofiadau cyffredin mewn cymunedau lleol.

This book is based on a detailed study of the court records of the county of Denbighshire in north-east Wales, focusing on the period from 1660 to 1730. It explores, among other things, authority as both powerful and precarious; revealing the divisions and inequalities as well as the shared experiences and attitudes within local communities.