David Hughes Parry - A Jurist in Society

David Hughes Parry - A Jurist in Society

£19.99
Cod Eitem : 9780708322925
Awdur(on)/Author(s) : R. Gwynedd Parry
Yn ôl pob tebyg, roedd Syr David Hughes Parry QC yn un o arbenigwyr cyfreithiol mwyaf pwerus a dylanwadol Cymru yn yr ugeinfed ganrif. Mae'r astudiaeth hon yn rhoi portread cyflawn ohono - ei yrfa fel cyfreithiwr, ysgolhaig cyfreithiol, gwneuthurwr polisïau i'r brifysgol, a diwygiwr y gyfraith.

Sir David Hughes Parry QC was probably one of the most powerful and influential Welsh jurists of the twentieth century. For the first time, this study provides a holistic account of his career as a lawyer, legal scholar, university policy-maker and law reformer.