Gender Studies in Wales: Equality and Public Policy - Exploring the Impact of Devolution in the Uk

Gender Studies in Wales: Equality and Public Policy - Exploring the Impact of Devolution in the Uk

£14.99
Cod Eitem : 9780708323267
Awdur(on)/Author(s) : Paul Chaney
Bu creu cynulliadau datganoledig a senedd i Gymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban yn fodd i rymuso llywodraeth yn y gwledydd hynny er mwyn hybu cyfartaledd cyfleon. Mae'r gyfrol hon yn archwilio effaith y newid cyfansoddiadol hwn yn y Deyrnas Unedig parthed polisi a chyfraith gyhoeddus.

The creation of devolved assemblies and parliament for Wales, Northern Ireland and Scotland empowered government in each country to promote equality of opportunity. This book explores the impact of this constitutional change in the UK in respect to public policy and law.