Welsh Gypsies, The - Children of Abram Wood

Welsh Gypsies, The - Children of Abram Wood

£18.99
Cod Eitem : 9780708323984
Awdur(on)/Author(s) : A. O. H. Jarman, Eldra Jarman
Argraffiad newydd o lyfr a gyhoeddwyd yn 1991, fersiwn diwygiedig a helaethach o astudiaeth hanesyddol a ieithyddol o'r teulu o sipsiwn Cymreig enwocaf erioed, teulu Abram Wood, cyndeidiau Eldra Jarman, yn disgrifio bywyd, arferion a thraddodiadau'r bobl deithiol hyn cyn iddynt gael eu boddi gan gymunedau'r ugeinfed ganrif. ISBN yr argraffiadau cynt: 9780708315026 a 9780708311066.

A new edition of a book published in 1991, an expanded and improved version of a historical and linguistic study of the most famous Welsh gypsy family, the family of Abram Wood, of which author Eldra Jarman is a descendant, describing the lives, habits and culture of this nomadic people before being gradually integrated by twentieth-century communities.