Legal History of Wales, The

Legal History of Wales, The

£29.99
Cod Eitem : 9780708325179
Awdur(on)/Author(s) : Thomas Glyn Watkin
Astudiaeth o hanes cyfundrefn gyfreithiol Cymru o'i dechreuad hyd heddiw gan asesu pwysigrwydd dylanwadau Rhufeinig a Seisnig ar hunaniaeth gyfreithiol, gymdeithasol Cymru. Argraffiad newydd.

A study of Wales's legal history from its beginnings to the present day, including an assessment of the importance of Roman and English influences to Wales's legal social identity. New edition.