Darogan - Prophecy, Lament and Absent Heroes in Medieval Welsh Literature

Darogan - Prophecy, Lament and Absent Heroes in Medieval Welsh Literature

£34.99
Cod Eitem : 9780708326756
Awdur(on)/Author(s) : Aled Llion Jones
Astudiaeth gynhwysfawr o draddodiad cyfoethog y canu darogan yn y llawysgrifau Cymraeg cynharaf, gan archwilio arwyddocâd a chymhlethdod traddodiad llenyddol sy'n broffwydol ac escatologaidd, rhyngieithol, cenedlaetholgar a rhyng-genedlaethol.

This book focuses on the prophetic poetry and prose of the earliest Welsh-language manuscripts, exploring the complexity of a literary tradition simultaneously apocalyptic, eschatological, multilingual, nationalist and interethnic.