Newid Iaith

A-Z of Curious Wales, The - Strange Stories of Mysteries, Crimes and Eccentrics

A-Z of Curious Wales, The - Strange Stories of Mysteries, Crimes and Eccentrics

£14.99
Cod Eitem : 9780750990073
Awdur(on)/Author(s) : Mark Rees
Mae hanes Cymru yn llawn o arferion anarferol a chymeriadau hynod. Yn y gyfrol hon cewch ddarganfod tirlun dieithr, derwyddon hynafol ac heliwr ysbrydion o oes Fictoria. O'r chwedloniaeth sydd ynghlwm â'r ddraig goch ar faner Cymru hyd at esblygiad y gân 'Sosban Fach', bydd y drysorfa hon o ffeithiau gwych a rhyfeddol yn sicir o synnu a swyno'r darllenydd mwyaf gwybodus.

Wales' history is packed with peculiar customs and curious characters. Here you will discover alien landscape, ancient druids and Victorian ghost hunter. From the folklore surrounding the red dragon on the flag, to the evolution of the song 'Sosban Fach', this compendium of weird and wonderful facts will surprise and delight even the most knowledgeable resident or visitor.